VĚHLAS NEBO TY SÁM, 

      CO TI JE PŘEDNĚJŠÍ?

      MAJETEK ANEBO TY SÁM,

      CO JE VÍC?

      ŠKODÍ VÍC ZTRÁTA NEBO ZISK?

      VELKÁ LAKOTA ZNAMENÁ VELKÉ VÝDAJE,

      KDO HODNĚ HROMADÍ, HODNĚ ZTRÁCÍ,

       KDO SE MÍRNÍ, NEZTRATÍ DOBROU POVĚST,

       KDO VÍ, KDY SE ZASTAVIT,              

       VYHNE SE NEBEZPEČÍ

       A BUDE DLOUHO ŽÍT.

                                                                   

                                                                       Lao - C', Tao te ťing

                                          ,

    NEBE JE VĚČNÉ A ZEM BEZ KONCE,

    NEŽIJÍ SAMY PRO SEBE 

    A PROTO TRVAJÍ.

    STEJNĚ TAK MOUDRÝ SE STAVÍ DO POZADÍ,

    ALE OBJEVÍ SE V ČELE,

    ODLOŽÍ SVOU OSOBNOST,

    A TÍM JI ZACHOVAL!

    JE NAPLNĚN,

     PROTOŽE JE VYPRÁZDNĚN.

 

                                                                                 Lao - C',  Tao te ťing