SLUŽBY - Terapie masáží, wellness masáže, řešení bolestivých stavú páteře, hlavy, kloubú, orgánových soustav, řešení alergií.

 

ČCHI - NEJ TSANG -  je čínský název masáže vnitřních orgánů. 

Pokročilé taoistické techniky na detoxikaci a omlazení vnitřních orgánů pomocí uvolnění negativní čchi (energie).

- Pracuje s pupečním centrem, kde se hromadí negativní emoce a nemoci.

- Představuje pokročilé techniky na uvolnění negativní energie z těla a obnovení zdravého toku životní energie k vnitřním tkáním a orgánům. 

Podle náhledu taoismu závisí dobré zdraví na volném toku čchi - (zdravé životní energie) tělem. Taoisté poukazují na zdravou čchi jako na dobrý vítr. Když je energie uvězněná v těle, tak stagnuje, stává se negativní, což se projevuje v symptomech fyzického nebo emocionálního onemocnění. Taoisté tuto negativní energii nazývají nemocný nebo škodlivý vítr. Praxe Čchi Nej Tsang se zaměřuje na zvládnutí těchto větrů. Obsahuje techniky na rozvinutí citlivosti na nemocné větry, uvolnění blokací vnitřní energie a vyhnání nemocných větrů z těla na obnovení zdravého toku energie. Negativní energie zapříčiněné stresem,napětím, jídlem a účinky minulých onemocnění mají sklon k hromadění se v pupečním centru, takže techniky Čchi Nei Tsang používají tlak lokte na specifické reflexní body kolem pupku na uvolnění energetických blokád spojených s každým vnitřním orgánem. Pracují také s větrnými přístupovými místy (body) blízko standardních akupunkturních bodů. 


Staří taoisté zjistili, že záporné emoce způsobují vážné poškození zdraví a oslabují jak jeho fyzické tak i duševní funkce. Taoisté chápali, že každá lidská emoce je v podstatě energie a určité negativní emoční energie stojí na pozadí fyzických onemocnění. Spojítost mezi emocí a fyzickými orgány byla taoisty klasifikována. Tak například bolest a tíha v oblasti žaludku svědčila o tom, že člověk prožíval starost, neklid, znepokojení. Jsou to emoční energie, které se ukládají v žaludku a slezině. 

Taoisté objevili, že největší choroby by mohli být vyléčeny jen pomocí odstranění toxinu a záporných energií z těla. Proto bylo vyvinuto umění Čchi-Nej Tsang masáže, která účinně pomáhá recyklovat a transformovat záporné energie, které ucpávají vnitřní orgány a způsobují vytváření bloku v dutině břišní. Pomoci Čchi-Nej Tsang masáže se rozpouští negativní emoce, odvádí se toxiny a nadměrné teplo z těla které způsobuje dysfunkce vnitřních orgánů. 

Účinky masáže Čchi - Nej Tsang:

 •   rychlé odstranění stresu, napětí a negativních emocí, které se ukládají v dutině břišní
 •   přináší pohodlí a úlevu, přivádí energii do vnitřních orgánu
 •   odstraňuje bloky, které se vytváří v oblasti kolem pupíku
 •   masáž je účinná při potížích zažívacího traktu, nadýmání břicha a zácpě
 •   odvádění toxinů a nadměrného teplo z těla, které způsobuje dysfunkce vnitřních orgánu
 •   posiluje celkové zdraví a značně pomáhá omlazování celého organismu, ovlivňuje lymfatický a imunitní systém

Kontraindikace masáže Čchi - Nej Tsang:

 •   nedávné operace
 •   velké a bolestivé křečové žíly, křečové žíly v zánětu
 •   infekční onemocnění
 •   záněty
 •   těhotenství
 •   pokud máte kardiostimulátor
 •   melanom
 •   lymfoma (onemocnění lymfatických uzlin)
 •   nádorová onemocnění

             

 AMSSING - je púvodní originální metoda. Na rozdíl od jiných terapeutických metod je Amssing orientován na rozvoj dynamiky a flexibylity  pohybového ústrojí, jakožto primárního předpokladu fyzického, duševního a mentálního zdraví. Postavení páteře, stav svalových skupin, kloubních systému, myofasciálních seskupení ovlivňuje nejenom chúzi, ale pohyb jako funkci a formu. Stav pohybového ústrojí přímo ovlivňuje stav všech orgánových soustav, energických drah - meridiánú, energických center - čaker. Výsledkem aplikace této metody je uvedení těla do rovnováhy ve vertikálních a horizontálních směrech a rovinách, obnovení rovnováhy ve svalech, uvolnění napětí a zlepšení statiky těla. Cílem je odstranění bolestivých stavú pohybového ústrojí a mnoha zdravotních potíží orgánových soustav, jejichž příčinou je nerovnováha pohybového ústrojí. Amssing výrazně mění postavu. hledá púvod vzniku bolestivých stavú pohybového ústrojí a odstraňuje příčiny. Amssing vychází z teoretických a praktických základu jógy, akupunktúry, tradiční čínské medicíny, strečinku a neuroterapie

           Pro koho je metoda vhodná?

    Pro každého člověka od malých dětí až po seniory. Je dúležitá v programu prevence, rekondice, regenerace po prodělaných onemocněních a úrazech. Měla by být součásti treninkových programú vrcholových sportovcú ( zejména u jednostranných sportú - tenis - fotbal - hokej - atletika - atd.), tanečníkú.  

 BREUSS masáž - jemnou energetickou formou púsobí táto metoda jak preventívně tak i terapeuticky. Púsobí na problémy pohybového ústrojí, vyrovnává statiku páteře, přizpívá k odstranění potíží kloubú, ke zlepšení pohybového aparátu po úrazech i prevebtívně. Ovlivňuje meridiány ( energické dráhy ) a nervový systém těla. Dotýká se emočních blokú a lze ji kombinovat i v kombinaci s jinými metodami či terapiemi.

 REFLEXOLOGIE hlavy, nohou, rukou a páteře - staletími prověřená

                          metoda využívající nervového zakončení na horních a

                          dolních končetinách. Dle teorie Pěti prvkú slouží táto

                          metoda k vyvážení orgánových soustav, uvolnění

                         svalového napětí, řešení bolestivých stavú hlavy,

                         dolních i horních končetin a trupu.

- DORNOVA metoda - jemná a účinná metoda slouží k nápravě statiky

                                     jak kloubú tak i páteře.

- LYMFATICKÁ masáž se zaměřením na kosmetiku s ošetřením

                                      LEDVIN a MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

- LÁVOVÉ KAMENY - masáž lávovými kameny Šest principú TAO -

                                   prastará metoda moudrých Máyu s kombinací

                                   ošetření akupunktúrníh taoistických bodu

                                   na celém těle.

- WELLNESS masáže - relaxační masáže

- TĚHOTENSKÁ masáž - velmi účinná reflexologie chodidel pro těhotné

                                          maminky,  uvolnění páteře, náprava statiky

                                          pánevního dna a uvolnění napětí.

                                          Budoucím maminkám se tak, už po první

                                          návštěvě vrací potřebný klid  a jistota při chúzi.

                                          Úleva při oteklích dolních  končetinách a

                                          zvýšení pohyblivosti v páteři, jako celku.

- SPORTOVNĚ REKONDIČNÍ masáže

- PANTHA JAMMA - AYURVÉDA - TERAPIE BYLINNÝMI RAZÍTKY -  metoda

                         s tisíciletou tradicí starých receptúr

                         ayurvédy a čínské medicíny, kde za pomoci horkých

                         bylinných váčku, tlaku, protahování a příjemné melodie

                         dochází k rovnováze mezi tělem a myslí, odstranění únavy,

                         bolestivých stavú hlavy, páteře, svalových uskupení a

                         uvolnění energetických drah - meidiánú.

                         Metoda je vhodná pro emočně vytíženou klientelu,

                         sportovce i lidi staršího věku.

- ČÍNSKÁ MEDICÍNA - konzultace, ošetření akupunktúrních bodú, Tian shi

- ČÍNSKÁ TLAKOVÁ masáž- bolestivé stavy hlavy, páteře, orgánú, kloubú

- ACULIFE TIENS - tradiční čínské léčitelství: diagnostický přístroj pomáha určovat diagnózu a následně ji léčit. Ve spojení s  metodou   AMSSING je vysoce účinná v řešení mnoha bolestivých stavú v pohybovém aparátu, svalových struktúr či orgánových soustav. Aculife zlepšuje prokrvení, zvyšuje imunitu, otevírá akupunkturní body a uvolňuje tok energií mezi aku body.