Milí přátelé,

 pravda, " Co je to pravda?", otázka Pilatova, na kterou Ježíš mlčel. Proč? Protože PRAVDA nelze slovy popsat a nejde ji přiblížit ani podobenstvím. Je ukrytá v Nás. I to je dúvod, proč mne neustále kupředu žene touha rozvíjet nejen sebe, ale i ty, kteří najdou odvahu a příjdou " odevzdat " svá těla k nápravě nejen fyzického těla, ale i duševního a duchovního stavu, jakožto součástí své vlastní existence na této zemi. Metody, které jsou užívány k dosažení stavu harmonie na všech úrovních člověka, to jest duševním, emocionálním, duchovním a fyzickým stavem jedince, vycházejí  z tisícileté historie čínské medicíny, yógy, akupunktůry, neuroterapie a pochopitelně z vlastních zkušeností.

K možnosti věnovat se druhým, jsem se dostal skrze vlastního zdraví (alergie, roztěkanost, domýšlivost a nějaký čas strávený na vozíku) , díky kterému jsem měl spousty otázek, proč se mi děje to či ono. Touha hledat řešení a harmonii mě zavedla do Prahy, kde jsem měl možnost učit se a čerpat originální informace od mého učitele, gurua, duchovního otce a přítele Petra Krále, člověka opředeného zkušenostma z celého světa, momentálně žijícího v Praze. Odpovědi na mé otázky se mi dostalo jen díky rozvíjení vlastních schopností ve výše zmiňovaných formách života. Postupně jsem odstraňoval jedno závaží za druhým a s radostí jsem sledoval, jaký efekt má pro tělo udržování statiky pohybového aparátu, vhodná strava či klidná mysl. Při pohledu do historie všech kultúr, náboženství či dnešní společnosti mi jistě dáte za pravdu, že největším pokladem člověka je klidná mysl či tiché srdce, vnitřní a úpřímná radost - to vše najdeme jen v nás. To vše jde za předpokladu, že chápeme souvislosti, jak při pohledu na vlastní Já ( mysl, emoce, intelekt ), vlastní tělo ( fyzické ) či okolí ve kterém žijeme. Taková je Pravda - je stejná od počátku života, až do posledního dechu. Máme li pochopení, nemáme překážky. A to je cesta, kterou chce jít každý bez rozdílu. Přeju všem, kteří hledají Pravdu (zdraví, trvalé štěstí, harmonii, lásku, mír či boha...nazvěte to, jak Vám to vyhovuje:-), ať najdou cestu, která povede k vlastní dokonalosti, to jest trvalé štěstí, mír a lásku ke všemu co JE. S úctou Váš Petr